Silje Haukelid

Homeopat MNHL i Stavanger

Helhetlig behandling

Homeopati er en behandling som styrker hele mennesket fysisk og psykisk. Du vil derfor oppleve at jeg setter av god tid til å kartlegge din totale helsetilstand (90 minutter er vanlig ved første konsultasjon). I stedet for å gi en medisin for hodepinen, en annen medisin for forstoppelsen og en tredje for søvnvanskene dine, vil en homeopat velge den homeopatimedisinen som best dekker helhetsbildet. Denne medisinen stimulerer så kroppens eget forsvarsapparat slik at den selv kan rette opp i ubalansene. Helhetlig behandling innebærer også at vi ser på eventuelle årsaker til at plagene kan ha oppstått. Bevisstgjøring rundt livsstil, tankemønstre ol. som tapper en for energi i hverdagen, kan gi stor helsegevinst og virke forebyggende.

Individet i sentrum

Den homeopatiske behandlingen tar hensyn til de individuelle forskjellene vi kan finne hos mennesker med samme diagnose. Dersom du kommer til meg med f.eks migrene, vil jeg gjerne vite hva som er karakteristisk for akkurat dine symptomer. F.eks: Hvor sitter smertene? Hvilken kvalitet har smertene? Er det noe som lindrer smertene eller som kan utløse/forverre smertene? osv. Jeg vil så foreskrive den medisinen som best matcher akkurat din opplevelse av migrenen. Tre personer med migrene kan derfor få tre ulike medisiner hos homeopaten hvis symptombildene er ulike. Man kan si at homeopati behandler individet, ikke sykdommen.

Share